Γίνε συνεργάτης

Στην RE/MAX Choice, πιστεύουμε ότι μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται στους σωστούς συνεργάτες αλλά και οι συνεργάτες μας θεωρούν ότι η επαγγελματική τους άνοδος οφείλεται στη συνεργασία τους με την RE/MAX Choice.

Ποιός άλλωστε δεν θα ήθελε να συνεργαστεί με μία εταιρεία επιτυχημένη, με συνεχώς ανοδική πορεία, αξιόπιστη και επικερδή;

Στη RE/MAX Choice η εξέλιξη δεν μπαίνει σε όρια. Μοναδικό όριο για τους συνεργάτες είναι η ικανότητα και η διάθεσή τους για εργασία και ενημέρωση.

Η RE/MAX Choice επενδύει διαρκώς στην εκπαίδευση. Μέσα από προγράμματα και εκπαιδευτικούς κύκλους στα πρότυπα του εξωτερικού, οι συνεργάτες διδάσκονται τεχνικές ανεύρεσης, πωλήσεων, προώθησης ακινήτων και προσωπικής προβολής και φυσικά ενημερώνονται διαρκώς για οποιεσδήποτε νομικές και φορολογικές αλλαγές συντελούνται.

Ο συνεργάτης στη RE/MAX Choice δεν αντιμετωπίζεται ως υπάλληλος, αλλά πραγματικά ως συνεργάτης και όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις και τις ικανότητές μας και πρωταγωνιστούμε στο χώρο του real estate.