Διαδικασία αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα

1. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν το δικό τους ακίνητο στην Ελλάδα. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται η ύπαρξη Α.Φ.Μ. και αστυνομικής ταυτότητας. Ακόμη απαιτείται και η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού.


2. Η νομιμότητα όλων των ακινήτων εγγυάται μιας και μία σειρά εγγράφων σχετικά με το μέγεθος του ακινήτου, την οικοδομική άδεια και οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό απαιτούνται επικυροποιημένα από πολιτικό μηχανικό. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα νομιμοποίησης, ολοκληρώνεται πριν από το τελικό συμβόλαιο και αποτελεί υποχρέωση του πωλητή. Σε περίπτωση εμφάνισης πλαστών εγγράφων από πλευράς πολιτικού μηχανικού, χάνει το δικαίωμα ασκήσεως επαγγέλματος επ’ αόριστον. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβολαιογράφους.


3. Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση ακινήτων κατόπιν υπογραφής αποκλειστικής ανάθεσης από πλευράς του πωλητή. Οι συνεργάτες μας, έμπειροι δικηγόροι, μηχανικοί και συμβολαιογράφοι εγγυώνται για τη νομιμότητα των εγγράφων των ακινήτων. Ελέγχουν λεπτομερώς τα έγγραφα παράλληλα με την υπογραφή της εντολής ανάθεσης. Με αυτό τον τρόπο όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες προς τους εν δυνάμει αγοραστές πριν την αγορά. Θα πρέπει να επισημανθεί πως σε περίπτωση πώλησης το ποσό της προκαταβολής παραμένει στα χέρια του μεσίτη μέχρι την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, για τη διασφάλισης της ομαλής ροής των διαδικασιών που απαιτούνται. Σε περίπτωση μη νομιμότητας των εγγράφων η προκαταβολή επιστρέφεται στον αγοραστή. Υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ πωλητή, αγοραστή και μεσίτη, με όρους και προϋποθέσεις που προστατεύουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.


Επιπλέον πληροφορίες:


α. Ο ετήσιος φόρων ακινήτων ανέρχεται σε 3€-4€/τ.μ - π.χ Για ένα διαμέρισμα 60τ.μ υπολογίζεται σε 180€ - 240€ περίπου.


β. Το κόστος μεταβίβασης του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών εξόδων και των εξόδων υποθηκοφυλακείου υπολογίζεται στο 6% υπολογισμένο στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, η οποία σπανίως υπερβαίνει την εμπορική. Το κόστος μεταβίβασης του κάθε ακινήτου εκτιμάται από συμβολαιογράφο και μπορεί να δοθεί στους εν δυνάμει αγοραστές.


γ. Το κόστος για νέες συνδέσεις νερού και ρεύματος είναι 40€ περίπου. Για νέες συνδέσεις τα κόστη έχουν ως εξής: 248€για σύνδεση νερού και 450€ για σύνδεση ηλεκτρικού (περίπου).


δ. Η εταιρία μας παρέχει ένα πλήρες πακέτο after-sales υπηρεσιών εντελώς δωρεάν προς όλους τους αγοραστές.Kourtidis Nikos & Associates