Έλεγχος Ακινήτου

Στη RE/MAX Choice θεωρούμε την αγορά ακινήτου μία από τις σημαντικότερες και πολύπλοκες οικονομικές συναλλαγές. Για να αποφύγουμε παγίδες και λανθασμένες αποφάσεις προβαίνουμε σε μία σειρά από απαραίτητους ελέγχους του ακινήτου όπως Nομικός, Τεχνικός, Οικονομικός και Επενδυτικός έλεγχος.Για όλα αυτά τα ζητήματα και για πολλά ακόμα σας ενημερώσουμε πλήρως ώστε να είστε απολύτως σίγουροι και εξασφαλισμένοι.