Πληροφορίες για Visa

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό για άδειες διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα που έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Enterprise Greece στις ακόλουθες γλώσσες:


Αγγλικά, Ελληνικά, Κινέζικα, Ρωσικά and Αραβικά